Studia w Anglii nie są tak angażujące czasowo jak studia w Polsce. Rok akademicki trwa jedynie 37 tygodni i przedzielany jest trzytygodniowymi przerwami wakacyjnymi.
Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe. Pierwszy stopień to 3 lub 4-letnie studia licencjackie (undergraduate), a drugi to 1 lub 2-letnie studia magisterskie (postgraduate).

Niektóre kierunki jak np. medycyna mają bardziej rozbudowany program nauczania, przez co same studia mogą trwać nawet od czterech do sześciu lat.Studia magisterskie najczęściej trwają tylko jeden rok, chociaż tutaj również można znaleźć wyjątki – niektóre kierunki, które oferują bowiem półtoraroczne lub dwuletnie studia magisterskie.

 

Zdecydowana większość studiów licencjackich trwa trzy lata, czyli dokładnie tyle samo co w Polsce. Po ukończeniu tych studiów można uzyskać jeden z następujących tytułów:

  • BA – (Bachelor of Arts) – Licencjat na kierunku artystycznym, humanistycznym lub biznesowym
  • BSc – (Bachelor of Science) – Licencjat na kierunku ścisłym
  • BEng – (Bachelor of Engineering) – Licencjat na kierunku inżynieryjnym
  • BArch – (Bachelor of Architecture) – Licencjat z architektury

Studia postgraduate obejmują wszystkie kursy podyplomowe, studia magisterskie i doktoranckie.

Po ukończeniu studiów magisterskich można uzyskać jeden z dwóch tytułów:

  • MA – (Master of Arts) – Magister na kierunku artystycznym, humanistycznym lub biznesowym
  • MSc – (Master of Science) – Magister na kierunku ścisłym
  • Niektóre uniwersytety oferują również bardziej specjalistyczne tytuły, np.:
  • MBA – (Master of Buissnes Administration)
  • MRes – (Master of Research)
  • MPhil – (Master of Philosophy)

 

Dzięki studiowaniu w UK zawiążesz międzynarodowe znajomości, opanujesz język angielski do perfekcji i poprawisz swoją pozycję na rynku pracy.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >