Akcja Księcia Zielińskiego Polish Heroes.

Motivation Academy z Kamila Żak na czele wspierało akcje Księcia Zielińskiego Polish Heroes.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >