MSc Cyber Security and Data Governance – jaką pracę mogę dostać po tym kierunku?

MSc Cyber Security and Data Governance – jaką pracę mogę dostać po tym kierunku? #cybersecurity #study
Bezpieczeństwo danych to aktualnie jeden z najważniejszych filarów działalności każdego przedsiębiorstwa na świecie. Codziennie setki milionów plików zawierających wrażliwe informacje krążą między firmowymi komputerami. Przestępcy tylko czekają, aby pozyskać cenne dane i wykorzystać je na własną korzyść. Absolwenci kierunku MSc Cyber Security and Data Governance to jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. A co za tym idzie – również bardzo dobrze opłacani. Zobacz, w jakich zawodach możesz rozpocząć swoją karierę, kończąc te studia.

MSc Cyber Security and Data Governance – co to za studia?

To studia magisterskie z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania danymi. Taki kierunek mogą studiować osoby, które chcą zarządzać danymi i środkami bezpieczeństwa organizacji, także poznać zasady, praktyki i technologie zarządzania danymi. Aby móc zacząć pracować w tej branży, musisz posiadać także szeroką wiedzę z zakresu informatyki (także z dziedziny śledczej) oraz bezpieczeństwa aplikacji.
Tak naprawdę Twoja nauka nigdy się nie kończy, ponieważ technologia stale się rozwija, a przestępcy ciągle znajdują nowe sposoby na przełamanie zabezpieczeń. Jednak studia na kierunku MSc Cyber Security and Data Governance stanowią dobrą bazę do dalszego kształcenia się w tej dziedzinie. Czy muszę mieć studia, aby pracować w cyberbezpieczeństwie? Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Możesz tylko skupić się na wybranych kursach i zdobywać doświadczenie samodzielnie, jednak będzie to długa i żmudna droga zawodowa. Ponadto, jeśli chcesz wspinać się po kolejnych szczeblach kariery, tytuł magistra z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania danymi w pewnym momencie może stać się niezbędny do osiągnięcia kolejnych kroków zawodowych. Jakie kwalifikacje i szkolenia dodatkowe mogą mi się przydać?
Wiele miejsc pracy oferuje wewnętrzne szkolenia, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Ciągła aktualizacja informacji jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków zawodowych, a także własnego rozwoju.

Istnieją również różne kwalifikacje branżowe, takie jak:

Systems Security Certified Practitioner (SSCP) — podstawowa certyfikacja IT dla osób z co najmniej rocznym doświadczeniem.
Program Certified Professional (CCP) — zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii standard kompetencji dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Program zapewnia również osobom pracującym w cyberbezpieczeństwie jasno określoną ścieżkę rozwoju kariery. Istnieją różne poziomy, na które możesz aplikować – praktyk (poziom początkowy), starszy praktyk i główny praktyk.
Certified Information System Security Professional (CISSP) – dla doświadczonych praktyków i menedżerów ds. bezpieczeństwa.
Certified Information Security Manager (CISM) – dla tych, którzy chcą rozwijać zdolności przywódcze, zarządcze i nadzorcze.
Inne przydatne szkolenia: Certified Ethical Hacker (CEH), Cloud Security, Cyber Incident, Planning and Response (CIPR), General Data Protection Regulation (GDPR).
Jakie branże potrzebują osób po MSc Cyber Security and Data Governance?
Absolwenci tego kierunku są potrzebni wszędzie tam, gdzie korzysta się z komputera – czyli można powiedzieć, że dosłownie wszędzie. Po ukończeniu studiów MSc Cyber Security and Data Governance możesz znaleźć pracę nie tylko w biznesie i finansach, ale także w rządzie, edukacji, a nawet w mediach społecznościowych!
Najczęściej poszukiwani eksperci ds. cyberbezpieczeństwa są w branżach takich jak:

bankowość i finanse;
e-commerce;
edukacja;
rząd;
organy ścigania;
badania i rozwój.

Jak widzisz, nie jesteś skazany na tylko jedną branżę – cyberbezpieczeństwo daje szeroki wybór działalności i to od Ciebie zależy kierunek rozwoju. Praca po studiach MSc Cyber Security and Data Governance
Branża IT to mocno rozwijający się rynek pracy. Kończąc studia z dziedziny cyberbezpieczeństwa, możesz być niemal pewny, że zaraz po nich znajdziesz odpowiadającą Ci pracę. Jeśli nie spoczniesz na laurach i będziesz dalej poszerzał swoją wiedzę, szybko awansujesz na satysfakcjonujące Cię stanowisko.

Przykładowe zawody, na które możesz aplikować po studiach MSc Cyber Security and Data Governance:

analityk bezpieczeństwa informacji (information security analyst);
menedżer ds. tożsamości (identity manager);
inżynier ds. bezpieczeństwa (security engineer);
inżynier ds. bezpieczeństwa sieci (network security engineer);
inżynier ds. danych w chmurze (cloud engineer);
menedżer ds. ryzyka (risk manager);
tester penetracyjny systemów bezpieczeństwa (penetration tester);
kierownik ds. informacji (chief information officer);
Inżynier ds. bezpieczeństwa aplikacji (application security engineer);
architekt ds. oprogramowania (software architect);
dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (director of information security).

Jakie są zarobki w sektorze cyberbezpieczeństwa?


Wynagrodzenia dla początkujących analityków ds. cyberbezpieczeństwa wahają się od 25 000 do 35 000 GBP rocznie. Bardziej doświadczeni i starsi stażem pracownicy mogą liczyć na zarobki od około 35 000 GBP do ponad 60 000 GBP rocznie. Wysokie stanowiska kierownicze oscylują w okolicach 70 000 GBP lub oczywiście więcej. Zatem perspektywy zawodowe wydają się naprawdę atrakcyjne!
Nie czekaj i już dziś zrób pierwszy krok ku karierze w cyberbezpieczeństwie – zapisz się na studia MSc Cyber Security and Data Governance!

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >