Project Manager – kto to jest? Ile zarabia? Jak nim zostać?


Project Manager to zawód, o którym słychać ostatnio całkiem sporo. Mało kto jednak wie, czym jego przedstawiciele się zajmują. Tymczasem warto się tym tematem zainteresować, ponieważ pracodawcy oferują Project Managerom atrakcyjne warunki zatrudnienia. Jednocześnie poszukują oni prawdziwych specjalistów, prowadząc rozbudowany proces rekrutacyjny – zwłaszcza, jeśli chodzi o projekty wysokobudżetowe. Co jeszcze warto wiedzieć o tym zawodzie? Odpowiadamy.

Kim jest Project Manager?

Project Manager to osoba odpowiedzialna w firmie za zarządzanie projektami. W dużym skrócie można powiedzieć, że jego głównym zadaniem jest ich planowanie oraz realizacja – od początku do końca Na początku opracowuje on wiec plan projektu, następnie go wdraża, a później pilnuje, czy każdy jego etap przebiega zgodnie z założeniami. Odpowiada on również za finalny kształt projektu. Ważne jest to, że Project Manager może pracować praktycznie w każdej branży. Osoby na tym stanowisku często zatrudniane są zwłaszcza w firmach informatycznych, telekomunikacyjnych oraz inwestycyjnych. Efektywne zarządzanie projektami to dziś jeden z czynników, który wpływa na konkurencyjność danej firmy. Dlatego też zatrudnia się coraz więcej Project Managerów. Zawód ten powstał stosunkowo niedawno, bo w latach dziewięćdziesiątych, głównie w firmach specjalizujących się w technologiach informacyjnych, architekturze oraz inżynierii. Dziś wielu szefów nie wyobraża sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bez Project Managera w swoich szeregach.


Główne obowiązki Project Managera to:
-opracowywanie oraz wdrażanie strategii działań,
-przygotowywanie harmonogramu z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka niepowodzenia,
-zarządzanie zasobami, które są potrzebne do osiągnięcia konkretnego celu,
-budowanie zespołu projektowego oraz sprawowanie nad nim funkcji lidera,
-monitorowanie i kontrolowanie poszczególnych etapów projektu,
-sprawdzanie, czy wszystkie procesy przebiegają zgodnie z prawem,
-podnoszenie efektywności pracy zespołu,
-wykorzystywanie szans i niwelowanie zagrożeń,
-monitorowanie konkurencji,
-rozdzielanie obowiązków między pracownikami,
-koordynacja działań pracowników,
-pomaganie zespołowi w rozwiązywaniu konfliktów,
-prowadzenie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji,
-przygotowywanie sprawozdań i raportów okresowych oraz końcowych,
-usprawnianie różnych procesów (np. raportowania, budżetowania),
-reprezentowanie zespołu na spotkaniach z klientami oraz osobami na kierowniczych stanowiskach.

Kiedy istnieje taka potrzeba, Project Manager musi też interweniować w krytycznych momentach, możliwie szybko znaleźć rozwiązanie danego problemu oraz umiejętnie go naprawić.

Jakie kompetencje powinien mieć Project Manager?

Charakterystyczne dla tego zawodu jest to, że jego reprezentanci muszą łączyć kompetencje miękkie z twardymi, związanymi z dogłębną znajomością branżowych zagadnień. Project Manager powinien być asertywny, mieć zdolności przywódcze oraz kompetencje do pracy z innymi ludźmi. Związane jest to z tym, że nie rzadko musi on prowadzić niełatwe rozmowy – zarówno z zespołem, klientami, jak i kadrą kierowniczą. Z pewnością przydadzą się mu również zdolności analityczne i negocjacyjne. Konieczne są również umiejętności organizacyjne – Project Manager powinien dobrze zarządzać czasem oraz profesjonalnie planować własną pracę. Ważne jest również, aby Project Manager świetnie znał rozmaite metody zarządzania projektami oraz umiał je zastosować przy różnych zadaniach. Jeśli chodzi o same metody, można wyróżnić wśród nich m.in.: klasyczne (zarządzanie projektami łańcucha krytycznego (CCPM), metoda ścieżki krytycznej (CPM), czy PRINCE2), zwinne (Scrum, Agile, Kanban) czy też kaskadowe typu Waterfall bądź hybrydowe (Waterfall i Agile). Jeszcze lepiej, jeśli Project Manager zna narzędzia wspomagające prace nad projektami, takie jak np. Asana, Bascamp, Trello, Jira.


Project Manager – jakie studia skończyć, aby nim zostać?

Jeśli pragniesz pracować w tym zawodzie, świetnym wyborem będą magisterskie studia na kierunku Project Management. Podczas nich poznasz najważniejsze koncepcje i metody związane z efektywnym zarządzaniem projektami, ich finansowaniem oraz zarządzaniem ludźmi i organizacjami. Studia te często nastawione są na praktykę, dzięki czemu dowiesz się, w jaki sposób działać na stanowisku w dowolnej organizacji, jak i we własnej firmie, jako niezależny kierownik projektu. Dobrze jest również, gdy Project Manager posiada wykształcenie kierunkowe w branży, w której pracuje lub – po prostu – znakomicie się w niej orientuje.

Ile zarabia Project Manager?

Zarobki Project Managera w dużej mierze zależą od firmy oraz rodzaju prowadzonych działań. W Polsce osoby na tym stanowisku zarabiają zwykle od 4 do 16 tys. złotych. W niektórych przedsiębiorstwach warunki zatrudnienia są jeszcze bardziej atrakcyjne – zdarza się, że Projekt Managerowie zarabiają 20-40 tys. złotych. Jak to wygląda z kolei w Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że Wyspach Brytyjskich przedstawiciele tego zawodu zarabiają rocznie 46 176 funtów rocznie, czyli 3848 funtów miesięcznie. W USA cieszą się oni natomiast pensją na poziomie 75 397 dolarów rocznie, czyli 6283 dolarów miesięcznie

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >