Risk Manager – co to za zawód? Jakie są zarobki? Jakie studia ukończyć?


Risk Manager to przyszłościowy zawód, który z roku na rok zyskuje na popularności. W zależności jednak od branży, obowiązki menadżera ryzyka mogą się od siebie różnić. Najważniejsze zadania pozostają jednak takie same – Risk Manager odpowiedzialny jest przede wszystkim za analizę ryzyka w firmie lub organizacji. Na czym dokładnie polega ten zawód? Jakie są zarobki I jakie studia najlepiej skończyć, aby móc go wykonywać? Sprawdź.

Kim jest Risk Manager?

Risk Manager to osoba, która odpowiada za zarządzanie ryzykiem w danej firmie lub organizacji. Oznacza to, ze identyfikuje, analizuje i ocenia ryzyko, które może wpłynąć na bezpieczeństwo, reputację, wizerunek oraz sukces finansowy danego przedsiębiorstwa. Tworzy też procedury, których celem jest zminimalizowanie pojawienia się ewentualnych sytuacji kryzysowych. Właściciele firm coraz częściej zauważają, że jednym z podstawowych elementów prowadzenia udanego biznesu jest rozpoznanie ryzyka i zagrożeń, na które dane przedsiębiorstwo jest narażone. A może ono dotyczyć bardzo wielu różnych płaszczyzn. Oprócz identyfikacji danego typu ryzyka, Risk Manager musi też wiedzieć, jakie istnieje prawdopodobieństwom, że wystąpi ono w konkretnej firmie. Najczęściej praca Risk Managerów to praca biurowa, jednak czasem spotykają się oni również w siedzibach innych przedsiębiorstw lub podczas konferencji. Co więcej, jeśli zatrudnieni są oni w sektorze budownictwa lub energetyki, często bywają również na budowie.Sporo zależy więc od samej branży. Doświadczeni Risk Managerowie zakładają nieraz własne firmy konsultingowe, a ze względu na to, że pojawia się coraz więcej atrakcyjnych, przeznaczonych dla nich ofert pracy, często wyjeżdżają na Zachód.

Risk Manager – główne obowiązki

Choć osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem mogą pracować w niemal każdej branży i typie organizacji, można wyróżnić główne obowiązki Risk Managera:
przeprowadzanie na bieżąco oceny ryzyka na podstawie analizy dokumentacji, raportów, statystyk oraz trendów rynkowych, prowadzenie, opracowywanie i przedstawianie raportów i propozycji dotyczących ryzyka dla kadry kierowniczej oraz pracowników na wyższych stanowiskach, przeglądanie i analizowanie różnego rodzaju metryk i danych, jak np. przepływy pieniężne, awarie, zapasy, aktywność osób zatrudnionych – dzięki temu można wykryć nieuczciwe praktyki,
rekomendowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, a więc np. planów ciągłości działania, ubezpieczeń czy też działań naprawczych, ustalanie poziomu ryzyka, jakie firma zamierza na danej płaszczyźnie podjąć, wprowadzanie zasad i procedur, które pomagają zidentyfikować zagrożenia i przeciwdziałać im w przedsiębiorstwie, edukowanie, szkolenie oraz wspieranie zarządu, jak również współpracowników w celu budowania świadomości ryzyka.


Jakie kwalifikacje powinien mieć Risk Manager?

Risk Manager powinien mieć przede wszystkim gruntowną wiedzę na temat branży, jak i samej firmy, w której pracuje. Co więcej, istotne jest, aby miał orientację w dziedzinie finansów i rachunkowości zarządczej, a także ubezpieczeń i relacji inwestorskich. Ważne też, by posiadał on umiejętności analityczne i był w stanie przetwarzać ogromną ilość informacji i danych, a następnie wykorzystywać tę wiedzę do tworzenia kontekstu biznesowego oraz identyfikacji i analizy ryzyka. Nie bez znaczenia jest również umiejętność planowania, dobrej komunikacji oraz prezentacji. Risk Manager powinien potrafić także zaprojektować elastyczny model zarządczy, który będzie współgrał ze specyfiką danej firmy.

Risk Manager – jakie studia skończyć, aby nim zostać?

Jakie studia warto wybrać, aby zostać Risk Managerem? Świetnym rozwiązaniem będzie kierunek Business Management na poziomie licencjackim, natomiast na szczeblu magisterskim – Strategic Business Management. Jak się okazuje, kierunki te lub do nich zbliżone można studiować np. na niektórych polskich lub angielskich uczelniach. Dzięki tym studiom uzyskasz dogłębną wiedzę na temat strategicznego zarządzania w kontekście globalnym. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczne koncepcje oraz modele biznesowe w praktyce. Nabędziesz również umiejętności, które pozwolą Ci zrozumieć, jak należy zarządzać organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Dowiesz się także, jak przewidywać przyszłe trendy, układać przemyślaną strategię oraz korzystać z narzędzi tzw. planowania strategicznego. Warto dodać, że na stanowisko Risk Managera często przyjmuje się również absolwentów kierunków związanych z ekonomią, finansami oraz rachunkowością.

Ile zarabia Risk Manager?

Warto wybrać zawód Risk Managera nie tylko ze względu na ogromne możliwości rozwoju, ale również atrakcyjne zarobki. W Polsce 90 proc. managerów ryzyka zarabia powyżej13 491 zł brutto miesięcznie. W Anglii przeciętna wynagrodzeń w tym zawodzie wynosi 61 857 funtów rocznie, czyli 5154,75 funtów miesięcznie. W Stanach Zjednoczonych na konto osób zatrudnionych trafia natomiast rocznie 127 990 dolarów, czyli około 10 665 dolarów miesięcznie.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >