Student finance, czyli jak wygląda pomoc finansowa na życie, szkołę oraz opiekę nad dziećmi w Wielkiej Brytanii po Brexicie

W dniu 31 stycznia 2020 r. o 24:00 czasu środkowoeuropejskiego Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej. Najwięcej emocji wywołało referendum „za opuszczeniem”, a także późniejsze przepychanki na linii UE–UK. Negatywnych konsekwencji tej sytuacji spodziewali się praktycznie wszyscy, w tym także studenci z Polski. Co zmieniło się po Brexicie w zakresie studiów na uczelniach wyższych?

Zmiany, zmiany, zmiany

Władze Zjednoczonego Królestwa nie doszły do porozumienia w kwestiach handlowych z Unią Europejską. Ostatecznie rozstanie było dla obu stron gorzkie, a współpraca dotycząca wymiany towarowej uległa transformacji. Z jednej strony to szansa dla rządu, aby zrewidować dotychczasowe umowy handlowe. Z drugiej – część korporacji może przenieść się na kontynent. Sytuacja jest dynamiczna, a skutki Brexitu – zarówno pozytywne, jak i negatywne – będą pojawiały się jeszcze przez długi czas.

Po Brexicie osoby ze statusem pre-settled lub settled, tak jak dotychczas, będą mogły otrzymać pomoc finansową na czesne i utrzymanie. Niestety ci, którzy nie mają statusu „osiedleńca”, nie dostaną wsparcia pieniężnego na studia w Wielkiej Brytanii. Warto podkreślić, że wysokość czesnego dla Europejczyków pozostaje bez zmian. 

Wysokość czesnego na uczelniach wyższych w UK wynosi:

 • £9 250 za każdy rok studiów licencjackich;
 • ok. £7 000–£11 000 za całe studia magisterskie, w zależności od kierunku;
 • od £24 000–£35 000 muszą zapłacić studenci spoza Europy.

Koszt studiów w UK może wydawać się duży. Inwestycja w siebie to jednak najlepsza decyzja! Co więcej, dyplom brytyjskich uczelni cieszy się szacunkiem i uznaniem na całym świecie. Przedsiębiorcy wiedzą, że absolwenci brytyjskich uniwersytetów mają wysokie kompetencje i świetnie nadają się do pracy. Dlatego po odłączeniu od UE dyplom angielskich uczelni jest jeszcze cenniejszy.

Prestiżowe brytyjskie szkoły wyższe, aby utrzymać swój status, muszą spełnić szereg wytycznych. Jednym z nich jest stopień umiędzynarodowienia uniwersytetu. To kryterium pojawia się praktycznie we wszystkich międzynarodowych rankingach uniwersytetów. Spadek prestiżu, szczególnie w porównaniu z amerykańskimi ośrodkami edukacji, byłby nie do zaakceptowania. W końcu edukacja na Wyspach to ważny element gospodarki kraju.

Uczelnie wyższe a brytyjska gospodarka

W UK uczelnie wyższe to nie tylko edukacja, ale i pieniądze. Uniwersytety mają znaczny udział w przychodach państwowej gospodarki. Duża liczba studentów z części kontynentalnej Europy i innych zakątków świata daje pokaźne przychody i utrzymuje wiele miejsc pracy. Zrezygnowanie ze studentów spoza Wielkiej Brytanii oznaczałoby mniejsze przepływy pieniężne i spadek prestiżu szkół. Władza w Londynie nie dopuściła do takiego scenariusza.

Jak się okazuje, nie taki Brexit straszny! Wielu studentów pierwsze kroki w nowym zawodzie chce stawiać na Wyspach. Dla rządu oznacza to przede wszystkim więcej wpływów podatkowych do kasy Królestwa. Nawet jeśli część osób wyjdzie od razu po studiach lub po kilku latach od ich zakończenia, to pozostawienie uniwersytetów otwartych na przyjezdnych przynosi państwu więcej korzyści niż strat. Dla Ciebie to dobra wiadomość. Wiesz już, co chcesz studiować? Sprawdź popularne kierunki.

Pomoc finansowa na studia licencjackie i rok zerowy w 2022 r.

Jeśli mieszkasz w Anglii od ponad 5 lat lub pracujesz na Wyspach, masz duże szanse na korzystną pożyczkę. Środki możesz przeznaczyć na utrzymanie, czyli wynajem mieszkania, pokój w akademiku, a także jedzenie, odzież i pomoce naukowe.

Wysokość pożyczki wynosi:

 • ok. £12 500 dla osób mieszkających w Londynie;  
 • ok. £9 500 dla osób mieszkających poza Londynem. 

Istnieje możliwość niespłacania pożyczki. Dług zostanie umorzony, jeśli po ukończeniu studiów Twoje zarobki podczas pracy w UK nie przekroczą £27 295 brutto rocznie. Jeśli po studiach pracujesz w Polsce, a Twoje roczne wynagrodzenie nie przekracza £16 380 brutto rocznie (ok. 90 000 zł), to kredytu także nie będziesz musiał spłacać.

Nie ma obowiązku pożyczania pieniędzy na utrzymanie. Jednak dla wielu osób, które chcą poświęcić się nauce lub pracować mniej w czasie studiów, to bardzo duże ułatwienie. Równie przydatna jest pomoc finansowana na dziecko.

Jak wygląda spłata pomocy finansowej dla studentów?

Po przekroczeniu wspomnianych wcześniej progów dochodowych pojawia się konieczność spłaty pożyczki na utrzymanie lub czesne. Jak obliczyć wysokość spłat? Najlepiej zobrazuje to przykład.

Study Case:

Pracujesz w Wielkiej Brytanii, a więc próg dochodów w Twoim wypadku wynosi £27 295.
Twój roczny dochód wyniósł £28 295.
Od zarobków powyżej wspomnianego progu, w tym wypadku jest to £1 000, pobiera się 9% rocznie na poczet spłaty pożyczki.
W efekcie roczna wysokość spłaty to zaledwie £90.

Nawet przy niewielkich dochodach kwota spłat jest dostosowana do Twoich możliwości. Jeśli będzie Ci się powodzić lepiej, to 9% od £10 000 nadwyżki powyżej kwoty progu nie będzie dotkliwe. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby spłacać pożyczkę od niższych zarobków lub zapłacić więcej od wymaganej raty. Warunki są bardzo elastyczne, a to dla domowego budżetu bardzo wygodne rozwiązanie.

Wsparcie finansowe na dziecko lub dzieci

Wiele osób, które ma dzieci, chce wrócić na studia lub zacząć je od nowa. Prawdopodobnie Twoim celem jest podniesienie kompetencji, co umożliwi Ci znalezienie lepiej płatnej pracy, a także możliwość realizacji się w zawodzie, który naprawdę lubisz. W tym ambitnym dążeniu dużym ułatwieniem jest pomoc finansowa na dziecko. Możesz ją przeznaczyć np. na przedszkole lub opiekunkę, gdy wychodzisz na zajęcia. To praktyczna i bardzo przydatna forma wsparcia.

Rodzaje pomocy na dziecko:

 • bezzwrotne wsparcie do kwoty £1 800 rocznie;
 • bezzwrotne wsparcie na opiekę nad dzieckiem lub dziećmi:
  • do ok. £9 000 rocznie, jeśli masz jedno dziecko; 
  • do ok. 17 000 rocznie, jeśli masz dwoje lub więcej dzieci.

Takie wsparcie finansowe to rozwiązanie przydatne praktycznie dla wszystkich rodziców. Nie musisz się zastanawiać, co zrobić z maluchem, kiedy masz zajęcia. Stać Cię na opiekunkę lub przedszkole. Masz pewność, że Twoje dziecko jest w dobrych rękach i możesz spokojnie skupić się na studiach.

Wizy dla studentów z UE

Osoby ze statusem pre-settled lub settled nie potrzebują wiz. Jednak od 1 stycznia 2021 r. studenci z UE przyjeżdżający na Wyspy będą ich potrzebowali, jeśli ich pobyt będzie dłuższy niż 6 miesięcy.

Nową wizę, tzw. Student Route, stworzono na podstawie systemu punktowego. Poza ofertą miejsca na studiach osoba aplikująca będzie musiała spełnić wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. Co więcej, studenci będą zobowiązani do udowodnienia, że mają z czego się utrzymać i jak zapłacić za studia.

Studia na Wyspach po Brexicie

Wyjście UK z Unii Europejskiej to pod wieloma względami ważne wydarzenie dla całej wspólnoty, ale i świata. Skutki tej decyzji odczuwają mieszkańcy Wysp, a także osoby, które chcą je odwiedzić lub z handlować z brytyjskimi firmami. Zmiany, choć formalnie niewielkie, dotknęły także studentów.

W przypadku osiedleńców warunki finansowania studiów i uzyskania pomocy na utrzymanie lub dziecko nie uległy zmianie. Natomiast osoby, które przyjadą na jedną z brytyjskich uczelni, ale nie mają wspomnianego statusu, będą musiały zapłacić za edukację i utrzymanie z własnej kieszeni.
Mimo tych przeciwności Wielka Brytania to godny rozważenia kierunek. Dyplom jednego z krajowych uniwersytetów to nadal ceniony dokument na całym świecie, który otwiera wiele drzwi. Kluczem do nich są studia na wybranym przez Ciebie kierunku. Sprawdź, jakie masz możliwości do wyboru.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >