Gala Finalowa Women in The World Awards i nagroda dla Kamili Zak z Motivation Academy- Higher Education Consultant of the Year 2020.  Gale poprowadzil Conrado Moreno.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >