Wybierz studia LLB Law w Wielkiej Brytanii!

Chcesz zostać mediatorem? Wybierz studia LLB Law w Wielkiej Brytanii!

Masz niezwykły dar zażegnywania konfliktów, a znajomi i rodzina uważają Cię za osobę ugodową i zawsze szukającą pokojowych rozwiązań? To prawdziwy i unikalny talent, który warto wykorzystać, jeśli planujesz swoją przyszłą lub dalszą karierę zawodową! Dzięki połączeniu umiejętności interpersonalnych z wiedzą z zakresu prawa i psychologii możesz zostać uznanym mediatorem. Sprawdź, jak studia prawnicze w Wielkiej Brytanii mogą pomóc Ci przygotować się do pracy w zawodzie.

Mediator, czyli kto?

Sprawdź, na czym polegają mediacje i jak się je przeprowadza. Podstawowa definicja tego zawodu jest dość prosta: mediator to osoba, która przeprowadza mediacje. Jeśli wyobrażasz sobie mediacje jako spotkania skonfliktowanych stron moderowane przez przygotowaną do tego osobę, to masz sporo racji. Tak naprawdę jednak proces ten jest nieco bardziej złożony: wymaga starannego przygotowania, rozeznania sytuacji i opracowania strategii rozwiązania problemu.

Czym dokładnie zajmuje się mediator?

Jego zadania to nie tylko organizowanie spotkań ze skonfliktowanymi stronami.

Do obowiązków mediatora należy także:

● zapoznawanie się ze sprawą: czytanie dokumentów, przeprowadzanie wstępnych rozmów z uczestnikami mediacji; ● wyjaśnianie uczestnikom, na czym polegają mediacje, jaka jest rola mediatora oraz obu stron; ● przygotowywanie materiałów potrzebnych podczas spotkań; ● prowadzenie notatek – spisywanie wypowiedzi uczestników, spostrzeżeń, ustaleń; ● sporządzanie pisemnego porozumienia zawierającego ustalenia pomiędzy stronami.

Głównym celem mediacji jest zażegnanie sytuacji konfliktowej pomiędzy stronami wypracowanie rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich. Przeprowadzenie mediacji często pozwala uniknąć skierowania sprawy do sądu. To pozwala zapobiec związanym z tym kosztom i stresowi.

Czym najczęściej zajmują się mediatorzy w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii przeprowadza się najczęściej dwa rodzaje mediacji: rodzinne oraz biznesowe. Decydując się na pracę w zawodzie mediatora, możesz wybrać, który z nich jest Ci bliższy i rozwijać swoją wiedzę prawniczą właśnie w tym zakresie. Mediator rodzinny pomaga w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy małżonkami lub innymi członkami rodziny. Często pomoc proszą osoby, które są skonfliktowane ze sobą od dłuższego czasu i rozważają rozwód – dobrze przeprowadzone mediacje mogą zapobiec rozstaniu lub sprawić, że przebiegnie ono łagodniej.

Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii sukcesem kończy się aż 89% mediacji? To pokazuje, jak ważna jest rola mediatora w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Mediacje biznesowe często utożsamia się z negocjacjami, ale jest to błędem. Celem negocjacji jest wypracowanie porozumienia podczas ustalania warunków współpracy. Potrzeba mediacji pojawia się w zupełnie innej sytuacji – gdy pomiędzy partnerami biznesowymi dochodzi do konfliktu, którego nie potrafią samodzielnie rozwiązać. Rolą mediatora jest rozwiązywanie sporów, do których często (choć nie zawsze) dochodzi właśnie na etapie negocjacji biznesowych.

Mediator i adwokat – czym różnią się te zawody, a co je łączy?

Często zdarza się, że mediator i adwokat w Wielkiej Brytanii są absolwentami tego samego kierunku – LLB Law, czyli studiów licencjackich z zakresu prawa. W obu zawodach konieczna jest gruntowna znajomość przepisów prawa z danego zakresu: rodzinnego, spółek handlowych, pracy czy innego. Różnica pomiędzy rolą mediatora a adwokata jest jednak zasadnicza. Adwokat reprezentuje wyłącznie jedną ze stron – swojego klienta, na którego korzyść działa. Mediator jest z kolei osobą, której zależy na wypracowaniu korzystnego rozwiązania dla obu (lub więcej) stron.

Przedstawiciele tych zawodów wykonują także swoją pracę w różnych okolicznościach: adwokat wspiera swoich klientów już na sali sądowej, podczas rozprawy. Mediacje są natomiast przeprowadzane na wcześniejszym etapie – to właśnie dzięki nim udaje się często uniknąć wizyty na sali sądowej. Nie magister, lecz chęć szczera…

Czy do pracy w zawodzie mediatora potrzebne są studia?

Obecnie brytyjskie przepisy nie regulują w żaden sposób tego, kto może wykonywać zawód mediatora. Oznacza to, że można prowadzić mediacje bez wykształcenia kierunkowego czy doświadczenia. Trudno jednak zajmować się mediacjami, zaczynając od zera. Klienci szukający wsparcia podczas sytuacji konfliktowych chętniej wybierają osoby z bogatym portfolio, które mają za sobą wiele sukcesów. Czy jako początkujący masz szansę przebić oferty konkurencji? Może to być trudne, ale właśnie dlatego warto zainwestować w solidne wykształcenie, które da Ci podstawy do dalszego rozwoju. Kierunkiem najchętniej wybieranym przez osoby, które myślą o karierze mediatora w Wielkiej Brytanii, jest LLB Law – studia prawnicze na poziomie licencjata. Czy jako absolwent polskiego liceum masz szansę, by studiować prawo na jednej z prestiżowych uczelni brytyjskich? Oczywiście!

Sprawdź, jak wyglądają takie studia w praktyce i co zrobić, by dostać się na wymarzony kierunek.

Na prawo – patrz! Jak przygotować się do zawodu mediatora, studiując LLB Law w Wielkiej Brytanii? Zakres studiów LLB Law, czyli The Bachelor of Laws, to studia licencjackie na kierunku prawo. Trwają standardowo 3 lata – podobnie jak w Polsce. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin prawa:

● karnego, ● cywilnego, ● pracy, ● rodzinnego, ● konstytucyjnego, ● międzynarodowego, ● praw człowieka.

Zajęcia odbywają się w formie tradycyjnych wykładów oraz seminariów, prowadzonych w grupach do 12 osób. Jak dostać się na studia w Wielkiej Brytanii? Większość uczelni brytyjskich wymaga od kandydatów zdanej matury oraz znajomości języka angielskiego. Podanie składa się przez system UCAS, który przelicza wyniki Twojego egzaminu na punkty.

W procesie rekrutacji możesz zostać poproszony o okazanie certyfikatu językowego: TOEFL, CAE lub innego. A co, gdy nie masz zdanej matury lub Twoja znajomość angielskiego jest niewystarczająca? Rozwiązaniem dla Ciebie może być Foundation Year – dodatkowy rok spędzony na uczelni, podczas którego zdobywasz podstawową wiedzę i szlifujesz umiejętności biznesowe. Po jego ukończeniu możesz kontynuować naukę w standardowym trybie.

Czy możesz połączyć studia prawnicze z pracą?

Programy studiów prawniczych w Wielkiej Brytanii nie są tak obszerne jak w Polsce. Mniej jest pamięciowej nauki, większy nacisk kładzie się na samodzielne poszerzanie wiedzy. Zajęcia zajmują studentom najczęściej około 10–15 godzin tygodniowo, łącznie przez 3 dni w tygodniu. Oznacza to, że bez problemu znajdziesz czas na pracę w niepełnym wymiarze godzin lub na staż, który pomoże Ci lepiej przygotować się do pracy jako mediator.

Co po studiach? Możliwości rozwoju w zawodzie mediatora

Kończąc studia LLB Law w Wielkiej Brytanii, możesz od razu podjąć pracę jako mediator. W praktyce jednak wiele osób decyduje się na kolejny etap edukacji: udział w kursie dla mediatorów prowadzonym w jednej z akredytowanych organizacji. Przyznawaniem akredytacji zajmują się między innymi CMC (Civil Mediation Council), FMC (Family Mediation Council), The College of Mediators. Swoje wykształcenie i kwalifikacje możesz uzupełniać także wówczas, gdy pracujesz już w zawodzie mediatora. Często wybieranym drugim kierunkiem studiów jest psychologia oraz studia związane z HR czy naukami społecznymi.

Kariera za granicą, pasjonujący zawód i przyszłościowe studia? Zacznij naukę na LLB Law z Motivation Academy!

 

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >