Agent Conference w University of Greenwich

W lipcu 2022 roku, Motivation Academy zostalo zaproszone na Agent Conference w University of Greenwich. Jako osoby reprezentujące naszą firmę wysłaliśmy Joaquina i Kasie. Fotorelacja poniżej.

more insights

Niefinansowe koszty nauki zdalnej

Pandemia przyśpieszyła wiele procesów, które dosyć opornie wdrażaliśmy do naszej codzienności. Przez długi czas praca zdalna była benefitem, a nauka w takiej formule możliwa była

Read more >